Responsive

לפני כמה חודשים הוזמנתי להרצות בכנס מפתחי דרופל שהתקיים באוניברסיטת תל אביב על Responsive Web Design (עיצוב תגובני). אמנם ההרצאה מכוונת בעיקר לקהל המפתחים, אך חלקה הראשון רלוונטי לכל אדם או חברה...
קטגוריות: