אתרים

הצוות שלי ב-hpe מורכב מכ-20 מפתחים, ומפוזר על פני שתי ארצות. השפה העיצובית החדשה של hpe היוותה הזדמנות לממש ולאכוף חזון ויזואלי באופן עקבי לאורכו ולרוחבו של תהליך הפיתוח. הוזמנתי להסביר על התהליך...
קטגוריות:
חלק מרכזי בתפקיד שלי ב-HPE הוא לייעל את תהליכי הפיתוח בצוות שלי, בדגש על מימוש השפה העיצובית. אחד הכלים המרכזיים שמשרתים מטרה זו הם פונטים גרפיים (Icon Fonts), והוזמנתי להסביר קצת יותר על הנושא...
קטגוריות: