Hewlett Packard Enterprise

אחד מהמהלכים המרכזיים בפיצולה של חברת hp לשתי חברות , היה בניה ועיצוב מחדש של אחד מהאתרים הגדולים ביותר של החברה - HPE Live Network והתאמתו לשפה הויזואלית החדשה.

אני לוקח חלק מרכזי בצוות הפיתוח, הכולל 20 אנשים על פני 2 מדינות, ובין השאר אחראי על הטמעת השפה העיצובית של החברה החדשה.

תוכלו לגלות יותר על המהלכים שהובלתי ב Hewlett Packard Enterprise בפוסט הזה והזה.