Hallo 015

החזית המקוונת של חברת התקשורת 015 hallo.

האתר, הנבנה ב-4 שפות, מציג את מבחר שירותיה ומוצריה של החברה, אפשרויות רכישה והרשמה, ומידע למנויים.

בקרו באתר: http://hallo.co.il