דויטשה בנק

דויטשה בנק הוא תאגיד שירותים פיננסיים בינלאומי. חטיבת בנקאות ההשקעות של התאגיד מחזיקה סניף בישראל בשדרות רוטשילד.

במסגרת עבודתי בבנק הקמתי מספר מערכות לניתור וניתוח נתוני מסחר.