HP

HP היא חברה בינלאומית החולשת על מגוון תחומי חומרה, תוכנה ושירותים לחברות.

במסגרת עבודתי ב-HP Software אני בצוות האחראי על בנייתו ותחזוקתו של פורטל התוכנה המרכזי של החברה.