אודיט ביקורת חקירתית

עבור חברת אודיט, נבנתה מערכת שמתמחה סקירת נתוני חשבונאות ואיתור חריגות בנתוני מסחר.