יהב קופות גמל

מערכת מידע גמישה במיוחד המאפשרת שליטה בתהליכים של ניהול עמיתים בקופות גמל.

דגש מיוחד הושם על הנפקת מסמכים עבור עמיתים ולקופות נוספות, תוך הקפדה על נהלי משרד האוצר.