מימוש ספריית עיצוב בפרוייקטים גדולים

הצוות שלי ב-hpe מורכב מכ-20 מפתחים, ומפוזר על פני שתי ארצות. השפה העיצובית החדשה של hpe היוותה הזדמנות לממש ולאכוף חזון ויזואלי באופן עקבי לאורכו ולרוחבו של תהליך הפיתוח. הוזמנתי להסביר על התהליך בפני צוותי פיתוח נוספים -

תגובות

איך אנסו אותנו! סראבקקק

הוספת תגובה